Dzieci dziedziczą długi po rodzicach, również dzieci niepełnoletnie, które nie ukończyły jeszcze osiemnastego roku życia.

Dzieci dziedziczą długi po rodzicach, również dzieci niepełnoletnie, które nie ukończyły jeszcze osiemnastego roku życia. post thumbnail image

Dzieci niepełnoletnie są jednak chronione przez prawo. Spadek można przyjąć na dwa sposoby. Pierwszy z nich, to sposób prosty, w którym nie ma ograniczenia odpowiedzialności za długi. W momencie przyjęcia spadku, wierzyciele, wobec których dłużna była zmarła osoba, mają prawo dochodzić spłaty całości długów od dzieci i współmałżonka. Drugi sposób, to dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza, dziedziczenie z ograniczeniem odpowiedzialności za długi.

Wówczas wierzyciele mają prawo dochodzić spłaty długów z całego majątku, jaki pozostawił spadkobierca, jednak nie może to być kwota większa. Oznacza to, że jeśli osoba zmarła miała na koncie 5000 złotych, które przekazała w spadku rodzinie, a jej dług wynosił dwa razy więcej, wierzyciel ma prawo ubiegać się jedynie o stan czynny spadku, czyli przykładowe 5000 złotych. Spadkobierca ma także prawo odrzucić spadek w całości. Wówczas nie musi spłacać długów osoby zmarłej, ale także nie ma prawa do dysponowania jego majątkiem.

Przyjęcie spadku po osobie zadłużonej

W przypadku dziecka, które jest jeszcze małoletnie, wymagane jest oświadczenie. Musi być ono złożone w ciągu sześciu miesięcy i zawierać decyzję: przyjęcie spadku wprost lub zrzekanie się całkowicie spadku. Jeśli oświadczenie nie zostanie złożone, zakłada się że przyjmowany jest spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Za małoletnie dziecko, wniosek w formie oświadczenia powinien złożyć rodzic, wymagana jest jednak do tego zgoda sądu rodzinnego, który zbada czy decyzja rodzica nie narusza interesów majątkowych dziecka. Jedynie na przejęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza niepotrzebna jest zgoda sądu.

Nie narusza to bowiem interesu dziecka. Dziecko dziedziczy wówczas majątek po rodzicu oraz jego dług, jednak nigdy nie zostanie obciążone dodatkowymi kosztami. Może zostać mu odebrany cały majątek, jednak w przyszłości nigdy nie będzie musiało spłacać dodatkowych kwot zadłużenia rodzica ze swojego budżetu.

Przyjmując spadek po osobie zadłużonej, często nie mamy świadomości, że możemy uniknąć dziedziczenia długów. Po śmierci osoby, która pozostawia nam spadek (za pomocą testamentu lub w prostej linii, kiedy jesteśmy jej bliskimi), dziedziczymy nie tylko prawa majątkowe, ale także obowiązki majątkowe. Do tych drugich mogą należeć niespłacone kredyty, długi wobec osób prywatnych, firm zajmujących się pożyczkami, niespłacone raty za zakupione sprzęty, hipoteki — wymieniać możemy praktycznie w nieskończoność.

Możemy odmówić przyjęcia spadku po osobie zadłużonej, jeżeli wiemy, że przyjęcie go związane byłoby z konsekwencją dołożenia własnych pieniędzy do spłacenia długów. Poza odmówieniem spadku istnieją jeszcze dwie możliwości: możemy przyjąć spadek poprzez przyjęcie proste lub poprzez przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. https://www.defu.com.pl/

W pierwszym przypadku przyjmujemy spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, w drugim z kolei, odpowiedzialność za długi spadkowe ograniczona jest do wartości spadku, który otrzymaliśmy. Przypominamy, że istnieje też możliwość odrzucenia spadku, nie mamy obowiązku dziedziczenia. Na podjęcie decyzji co do przejęcia spadku, mamy z punktu widzenia prawa pół roku od dnia, kiedy dowiedzieliśmy się o śmierci bliskiej nam osoby.

Musimy w tym czasie złożyć oświadczenie z decyzją, czy przyjmujemy spadek (jeśli tak, to w jaki sposób?), czy odrzucamy go. Oświadczenie składane jest przed sądem lub przed notariuszem. Zwróćmy uwagę na to, że nie zawsze wiemy o osobie pozostawiającej nam spadek wszystkiego. Zdarza się, że osoby, które żyją na znormalizowanym, dość dobrym poziomie, często prowadzą beztroskie życie jedynie pozornie.

Należy więc za każdym razem, kiedy nie jesteśmy pewni w stu procentach co do stanu konta i stanu zadłużenia osoby pozostawiającej nam spadek, sprawdzić to dokładnie, ponieważ może okazać się, że na przykład wraz z mieszkaniem wartym 100 tysięcy złotych, odziedziczymy także długi w wysokości dwa razy większej, które w przypadku przyjęcia spadku bezpośrednio (przyjęcie proste) będziemy musieli spłacić.

https://www.swps.pl/

Related Post